Montos - profesionálny servis žeriavov.

Už viac ako 15 rokov na trhu v oblasti opráv a údržby žeriavov.

 

Firma Montos pôsobí na trhu od roku 1995 v oblasti opráv a údržby žeriavov.

Firma MONTOS vznikla 1.marca 1995 v Brezne po reštrukturalizácii štátneho podniku MOSTáREN BREZNO na základe živnostenského listu vydaného živnostenským oddelením OU Brezno zo dňa 15.2.1995 s hlavným zameraním na opravu a údržbu žeriavov.

Zodpovednosť

Zodpovedným pracovníkom za vykonávané činnosti je Ivan Husenica. Od roku 1976 nepretržite pracuje v oblasti zdvíhacích zariadení v profesiách montér, strojný zámočník a servisný pracovník. Firma MONTOS bola Technickou inšpekciou SR preverená na odbornú spôsobilosť v nasledujúcich cinnostiach : montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávané na vyhradených zdvíhacích zariadeniach.

Profesionálny tím

Firma MONTOS je dobre personálne zabezpečená, má k dispozícii dostatočný počet pracovníkov profesií montér, opravár - stroj., elektro, zvárač, odborný pracovník, pracovník PRO, pracovník pre vykonávanie geodetických prác a zaistovanie kvality. Pracovníci sú na vykonávanie činností odborne spôsobilí, majú vyhovujúce vzdelanie, dostatočnú prax, požadované odborné spôsobilosti v elektrotechnike a vo zváraní.


Našou prioritou je kvalitne odvedená práca a spokojný zákazník. (Ivan Husenica - Montos)

Firma MONTOS pri vykonávaní servisných prác postupuje v súlade prísnej normy kvality ISO rady 9000.